Verwarmingsinstallaties

Voor optimale klimaatbeheersing
Verwarming is een cruciaal element in de glastuinbouw. Een goede installatie stelt u in staat het klimaat in uw warenhuis optimaal te beheersen. Gakon biedt u systemen waarmee u op de meest efficiënte wijze kunt voldoen aan uw klimaateisen, aansluitend op uw methode van intern transport.

Integrale aanpak

Omdat geen bedrijf hetzelfde is, is geen enkele installatie van Gakon hetzelfde. Er wordt altijd ingespeeld op uw situatie, uw teelt en uw wensen. Gakon adviseert een combinatie van systemen die daar naadloos op aansluit. Rekening houdend met uw werkwijze, de technische mogelijkheden en milieuvoorschriften komen we uiteindelijk tot de voor u best passende oplossing, ook wat betreft energieverbruik. Gakon is thuis in uiteenlopende systemen zoals warmtekrachtinstallaties en systemen voor CO₂-dosering, warmteopslag en restwarmte-inpassing.

Samenwerking

Een soepel verlopend bouwproces zonder oponthoud is voor u als ondernemer uiteraard van groot belang. Gakon Verwarming spant zich in de werkzaamheden altijd perfect af te stemmen op de diverse disciplines die bij uw project betrokken zijn. We werken nauw samen met de kassenbouwers en schermingmonteurs, maar ook met instanties zoals het energie- en waterleidingbedrijf. Gakon weet hoe belangrijk het is om een project binnen de gestelde termijn te realiseren. Onze oplossing is simpel: werken volgens planning, gemaakte afspraken nakomen en klanten nauwgezet informeren.

In binnen- en buitenland

Gakon Verwarming is nationaal en internationaal actief op zowel nieuwbouwprojecten als in de bestaande bouw van productiebedrijven, proefbedrijven en tuincentra. Bij projecten in het buitenland wordt zorgvuldig rekening gehouden met de lokaal geldende wet- en regelgeving.