Het nieuwe jaar start stichting Dutch Greenhouse Delta met vier nieuwe partners. Allport Horti Logistics, Codema, Gakon en Van der Ende Groep ondertekenden gisteren, 19 december, de overeenkomst. De stichting focust op samenwerking binnen de glastuinbouwsector om grootschalige complexe projecten en vraagstukken over voedsel in de groeiende megasteden op te pakken en kennis te delen

Allport Horti Logistics, Van der Ende Groep, Gakon en Codema ondertekenen met Hein van der Sande, voorzitter Stichting Dutch Greenhouse Delta, de overeenkomsten.

Eric Egberts, CEO Dutch Greenhouse Delta: “De participatie van deze vier bedrijven zorgt voor een bredere delegatie van het tuinbouwbedrijfsleven in onze stichting. Concrete plannen hoe het bedrijfsleven gezamenlijk de Nederlandse tuinbouw als merk internationaal gaat profileren krijgen steeds meer vorm. We werken al aan een casus in Jiashan, China voor de bouw van het Sino-Dutch High-Tech Agriculture Park. Ook in Uttar Pradesh, India is een intentieverklaring gesloten voor de ontwikkeling van een tuinbouwexpertisecentrum.”

Lex van der Ende (Managing Director Van der Ende Groep): ”Een prachtig initiatief, waar wij graag in participeren. En in het verlengde van de traditie dat Nederland wereldwijd wordt gezien als specialist op het gebied van waterbeheersing, menen wij alles in huis te hebben om hier een cruciale rol in te spelen. Dit uiteraard niet zonder onze trouwe partners. Wanneer we de spreekwoordelijke Chinese muren tussen onze bedrijven weten te slechten en de handen ineen slaan, zijn we in staat om daadwerkelijk impact te hebben op de mondiale uitdagingen op het gebied van voedsel, energie en water.”

Inmiddels zijn zo’n twintig bedrijven partner van Stichting Dutch Greenhouse Delta. Met de twee brancheorganisaties, AVAG en LTO Glaskracht, die samen meer dan honderd bedrijven uit het glastuinbouwcluster vertegenwoordigen, wordt strategisch samengewerkt.