Stormschade

Met een windstoot van 119 km per werd onze gevel eruit geblazen. Ook ons nieuwe logo heeft het moeten ontgelden. De slogan past nog wel bij ons bedrijf, wij zijn uiteraard altijd actief “on projects”.
De zware storm heeft het vooral op bomen en bedrijfspanden gemunt.

Door de zware storm is er bij ons bedrijf een stuk van de gevel uitgewaaid en op een geparkeerde auto gevallen. “Er zijn geen gewonden gevallen, maar het was wel even schrikken” verteld Olaf Mos van Gakon.
Zodra de storm gaat liggen zal er met de herstelwerkzaamheden begonnen worden.

De storm houdt ook kwekers bezig omdat er een grote kans is op glasschade of loslatende delen van het bedrijfsgebouw en buffertank. Mocht u schade hebben kunnen we herstelwerkzaamheden uitvoeren aan uw kas, bedrijfshal of installaties.