Maandspecial september: zonne-energie in de glastuinbouw

De wereld verduurzaamt en dat is niet onopgemerkt gebleven binnen de glastuinbouwsector. Steeds vaker wordt er kritisch gekeken naar het energieverbruik. Vooral de zon is een energiebron waar ook in de glastuinbouw gretig gebruik van kan worden gemaakt. Want het verwarmen van een kas kost veel energie en brengt ook de nodige CO₂-uitstoot met zich mee. Maar wanneer er gebruikt wordt gemaakt van zonnepanelen, zou dit grotendeels gereduceerd kunnen worden.

Voordelen
De voordelen van het gebruik van zonne-energie zijn groot. Zo is zonne-energie een hernieuwbare ‘gratis’ energiebron die duurzaam en totaal onuitputtelijk is, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen die eindig zijn. Het is ook een niet-vervuilende energiebron en stoot geen broeikasgassen uit bij de productie van elektriciteit. Door zonne-energie te gebruiken, wordt bespaard op de energierekening en er wordt bijgedragen aan een betere wereld.

De United Nations heeft verschillende #Envision2030 Goals vastgesteld. Zo geeft Goal 7 aan, dat tegen 2030 het aandeel van hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix aanzienlijk vergroot dient te zijn. Wanneer er zonne-energie wordt gebruikt binnen de kas, wordt dus meegeholpen aan dit doel.

Verschillende toepassingen

In de praktijk worden de gebieden boven de werk- en opslagruimten benut. Vaak gaat het hierbij om een groot dakoppervlak, wat het extra interessant maakt om zonnepanelen te plaatsen. Hierdoor kan een glastuinbouwbedrijf met een beperkte aanpassing duurzame energie produceren. Door middel van modules worden de afzonderlijke glasdelen met pv-cellen parallel geschakeld. Een centrale ontvangstinstallatie zet de ontvangen energie om in de juiste spanning, zodat deze kan worden teruggeleverd aan het net of weer hergebruikt kan worden.

Naast de werk- en opslagruimtes zijn er ook andere toepassingen mogelijk. Zo kunnen er ook gevelzonnepanelen geplaats worden. Door de verticale plaatsing is de optimale energieproductie later op de dag dan bij reguliere zonnepanelen. Daarnaast is het drijvende zonnepaneel ook een interessante optie. Bij deze toepassing worden zonnepanelen op drijvende vlotters geplaatst in bijvoorbeeld een waterbassin. Dit biedt diverse voordelen zoals een hogere opbrengst, omdat de panelen beter werken als ze gekoeld worden. Daarnaast wordt het anders nutteloze wateroppervlak bij deze toepassing gebruikt voor de productie van duurzame energie.

Subsidies

Nederland heeft het streven dat de energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam en CO₂ neutraal moet zijn. Dit is een belangrijk doel om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarom kunnen ondernemers gebruik maken van verschillende subsidieregelingen, zoals de SDE+-regeling. Jaarlijks komt deze subsidie beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten. Er komen steeds twee openstellingen, één in het voorjaar en één in het najaar. Elke openstelling is verdeeld in vier fasen met steeds oplopende subsidie. Deze subsidie maakt het aantrekkelijker om gebruik te maken van de zon als energiebron.

Mogelijkheden

Voor bedrijven in de tuinbouw biedt Gakon de oplossing voor het opwekken van bruikbare energie uit de kracht van de zon. Uw investering rendeert meer en uw operationele kosten gaan omlaag. Daarnaast vermindert uw ‘carbon footprint’ doordat er minder fossiele brandstof wordt gebruikt waardoor u zorgt voor een betere planeet. We plaatsen de zonnepanelen in nieuwbouwprojecten, maar ook op bestaande kassen. Benieuwd naar onze formule? Klik voor meer informatie en de mogelijkheden op de onderstaande button.

Zonnepanelen op uw kas